Untitled Document

Nastava obuhvaća 60 sati, a održava se dva ili tri puta tjedno po dva školska sata. Termin nastave nije unaprijed određen, već se usklađuje sa obavezama polaznika, te određuje pri upisu. Upisi traju tijekom cijele školske godine, a nastava iz pojedinih stupnjeva započinje otprilike svakog tromjesječja, ali i u kraćim intervalima, ovisno o broju zainteresiranih polaznika. Polaznici se raspoređuju po grupama nakon testiranja (placement test). Na kraju tečaja održava se pismena i usmena provjera znanja, te nakon uspješno položenog ispita dobiva potvrda o položenom tečaju jezika.
Josipa Pupačića 10 - DUBROVNIK - Tel/Fax: 020 429 563 - Mob: 098 819 008 - E-mail:playschoolpanda@gmail.com