Jezični centar URBAN LINGUA otvoren je 2002. godine kako bi se školarcima koji su započeli učiti engleski jezik u Američkoj Igraonici PANDA osigurao adekvatan nastavak jezičnog obrazovanja. Ubrzo se pokazalo da da postoji i veliki interes i potreba za tečajevima stranih jezika za odrasle, te centar sada nudi tečajeve za sve uzraste i razne jezike, kako sa građanstvo tako i za tvrtke.

Prostori su opremljeni tako da zadovoljavaju i djecu i odrasle koji su im se pridružili u školskom klupama, te se dešavalo da i roditelji i djeca iz iste obitelji usvajaju nova jezična znanja u našoj školi.

Naš tim profesora nudi pedagoški pristup i način rada prilagođen i djeci i odraslim polaznicima, bilo da se radi o tečajevima za građanstvo ili onima za poduzeća. Naša je specifičnost fleksibilnost (u pristupu, temama i tempu) te nastojimo da naši polaznici na što zabavniji i opušteniji način usvajaju zadano gradivo.
Koristimo najmodernija nastavna sredstava, koja uključuju aktualne strane udžbenike s posebnim naglaskom na konverzaciju i svakodnevnu komunikaciju, te audio i video materijal i pomagala koja čine učenje zanimljivim i lakšim.Josipa Pupačića 10 - DUBROVNIK - Tel/Fax: 020 429 563 - Mob: 098 819 008 - E-mail:playschoolpanda@gmail.com